kokken|Products|Tokubetsu Honjozo “My Turn”

Tokubetsu Honjozo “Ore no Deban”


Special Genuine Brew
Tokubetsu Honjozo
“Ore no Deban”

decorativebox

Tokubetsu Honjozo “Ore no Deban”

Genuine Brew

Raw ingredients: Gohyakumangoku(koji-mai) Gohyakumangoku(kake-mai)/Alcohol content 15.9%/Degree of polishing 60%/ Sake degree +4.5/Acidity 1.2/Amino acid 1.2
Taste MAP